Ask

Skyting med langbue

Forberedelse:

For å komme i gang med langbueskyting, må noen viktige ting være på plass først. Først må man finne en egnet plass. Det er ideelt med en skråbakke som bakgrunn. Man kan i tillegg til skråbakke henge opp ett pilfangenett som bakgrunn. Pilfangenettet sørger for at piler som bommer på målet ikke går i stykker eller blir vekk.

Heretter kan man sette opp blinkene. Man måler opp avstand til blinkene. 8-10 meters avstand er som regel nok for nybegynnere. Merk opp en skytelinje med tape, tau eller kritt, og sikre sidene av skytebanen med ett tau eller lignende, slik at publikum ikke forviller seg inn på skytebanen. Sett opp bakkepilkogger og en holder/stativ til buene. Nå kan skytingen begynne.

Skyteteknikk:

De fleste som skyter med langbue benytter seg mer eller mindre av en sikteteknikk som kalles instinktskyting. Det kan sammenlignes med å kaste en ball mot ett mål. Det dreier seg om koordinasjon av syn og bevegelse. Gjør du bevegelsen likt hver gang, noe som kommer med øvelsen, vil du etter hvert treffe blink. Det forutsetter selvfølgelig at buen og ikke minst pilene dine er de samme, og helt like.

Skyteteknikken kan deles inn i følgende trinn:

1: Stå

2: Legg pil på strengen

3: Grep om buen

4: Tenke

5: Spenne buen

6: Anker

7: Sikte

8: Slipp

9: Følg pilen til den har nådd målet

Å stå vil si å stå med siden til målet, avslappet og balansert, med føttene en skulderbreddes avstand fra hverandre.

Skytestilling

Legg pil på strengen. Pilen ligger under nockpunktet. Fjøren som står vinkelrett på nocken, eller hakket i pilen, vender vekk fra buen. Grip strengen med høyre hånds tre fingre: Pekefinger over pilen og lange- of ringfinger under pilen (for høyrehendte skyttere).

Pilen ligger på strengen

Grep om buen vil si holde fast, men ikke krampeaktig. Buen hviler mellom peke- og tommelfinger på venstre hånd. Håndryggen er på linje med underarmen, buearmens albue har en liten bøy.

Nå skal du snart skyte, så tenk deg om: Er det noen levende vesner som kan komme i veien for skytingen? Hva skjer med pilen hvis jeg bommer på målet? Bedøm avstand til målet for å treffe.

Buen spennes ved at du løfter buearmen samtidig som du trekker i strengen. Strengen trekkes rett bakover, og kroppen og armene dine kommer til å ligne en T.

Buen er spennt

Når buen er spent må du ankre. Dette skjer automatisk når trekket er fullført. Du finner ett fast punkt i ansiktet som strengehånden kjenner igjen. Mange bruker idag langefinger til munnviken som ankerpunkt. Når du kjenner langefingeren berører munnviken har du ett fast punkt, og du er klar for å sikte.

Ankerpunktet er funnet

Sikte skjer ved å fokusere på målet idet man slipper strengen. Noen foretrekker å bruke ett referansepunkt, som å peke med pilspissen, eller se på ett merke på buen. Det viktigste er at man forsøker å gjøre det likt hver gang.

Siktebilde

Å slippe i det rette øyeblikk er en kunst. Slippet skal være rent, dvs. ingen brå bevegelser. Forsøk å la strengen gli av fingrene samtidig som du fører strenghånden rett bakover.

Nå holder du denne posisjon til pilen har nådd målet. Se godt etter, det er nå du lagrer bevegelsen i ditt minne, og det er slik du kan bli en god langbueskytter.

Stenging av buen: for at buen ikke skal lide overlast setter du strengen på på følgende måte: Sett nederste bueben mot foten din (ikke mot bakken!). Grip om buens øverste ben med venstre hånd og grip håndtaket med høyre. Press på håndtaket slik at benene bøyer seg og skli strengen på plass. Gjør motsatt når du spenner strengen av, og gjør dette MED EN GANG skytingen er forbi.

Strenging av buen

Film

Filmsnutt om bueskyting og Norsk Langbuelag her: Se her.

Ny bue?

Tips om innskyting, stell og vedlikehold finner du her: Les mer.

.